Disclaimer

De Mantelzorgtest is ontwikkeld door zorgverzekeraar CZ, met medewerking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In het hulpaanbod verwijzen we naar websites van leveranciers van goederen en diensten. Zo kunt u makkelijk vinden wat u zoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op die websites. Ook zijn we niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door derden aan u geleverde goederen en/of diensten.