Over de mantelzorgtest

De Mantelzorgtest geeft inzicht in hoeveel tijd en energie mantelzorg kost. En of er nog genoeg tijd over is voor ontspanning, werk en andere verplichtingen. Ook helpt de Mantelzorgtest met een persoonlijk hulpaanbod: van praktische tips tot mogelijkheden om hulp in te schakelen.

De Mantelzorgtest is ontwikkeld door zorgverzekeraar CZ, met medewerking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Naast de landelijke CZ mantelzorgtest  zijn er ook regionale varianten:

Deze regionale varianten zijn gemaakt in samenwerking met gemeenten en lokale zorginstellingen. Het hulpaanbod bevat ook lokale diensten. Dit aanbod wordt in de toekomst verder uitgebreid.

In de gemeente Breda wordt er voor elkaar gezorgd. Duizenden mantelzorgers zetten zich dagelijks in voor hun naaste, vaak zonder zich bewust te zijn van de hoeveelheid taken die zij op zich nemen. Gewoon, omdat je dat nou eenmaal doet. En omdat het moeilijk is om die zorg (tijdelijk) uit handen te geven. Vaak gaat dat goed, maar soms wordt het allemaal even te veel.

In Breda zorgen we daarom ook voor de mantelzorgers. Dit doen we door hen zo goed mogelijk te ondersteunen. De mantelzorgtest zorgt ervoor dat de mantelzorger de weg naar deze ondersteuning nog beter weet te vinden en biedt daarnaast ook nog inzicht in de verschillende inspanningen die de mantelzorger levert.

In Breda hebben de volgende partijen meegewerkt aan de Mantelzorgtest: StiB, Thebe, Surplus, IMW, WIJ, Zorg voor Elkaar Breda, MEE, het huisartsenteam (HHT), Huisartsen Zorggroep Breda (HZG) en de gemeente Breda.